Quy định sử dụng

Quy định sử dụng sản phẩm dịch vụ (được gọi là “Quy định”) bao gồm những điều khoản, nguyên tắc, yêu cầu và hướng dẫn về việc sử dụng dịch vụ tại Dịch vụ máy chủ (được gọi là “Công ty”) nhằm quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (“Khách hàng”) đối với các dịch vụ và sản phẩm của Công ty (“Dịch vụ & Sản phẩm”). Những quy định được tạo ra nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ giữa Công ty và khách hàng. Công ty bảo lưu quyền sửa đổi các Quy định, điều khoản về dịch vụ & sản phẩm bất cứ lúc nào và thời gian nào, tự động có hiệu lực đối với tất cả các khách hàng khi được Công ty thông qua và công bố tại https://dichvumaychu.com.vn/ trên tinh thần tuân thủ pháp luật, cân bằng lợi ích giữa Công ty và khách hàng. Bằng việc sử dụng các dịch vụ & sản phẩm của Công ty, khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các Quy định này.
I. QUY ĐỊNH:

1. Quy định sử dụng Hosting

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web, chúng tôi chỉ hỗ trợ quản trị web nếu khách hàng yêu cầu. Khách hàng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin & nội dung đăng trên trang web của mình. Tất cả mọi trang web vi phạm đều sẽ bị cảnh báo, xóa dữ liệu hoặc hủy bỏ. Trong truờng hợp đó Công ty không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ;
 • Những website có nội dung sau đây được coi là vi phạm quy định:
 • Có mục đích tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam;
 • Sao lưu phần mềm không có bản quyền, văn hóa phẩm đồi trụy;
 • Bất cứ hình thức Hack, cheat nào gây ảnh hưởng tới tổ chức, cá nhân khác;
 • Gây quá tải tài nguyên hệ thống do chủ quan hoặc khách quan;
 • Sử dụng tài nguyên máy chủ để sử dụng cho website khác.

3. Quy định sử dụng VPS, Server Dedicated

 • Sử dụng Internet phải tuân thủ pháp luật, Pháp lệnh Bưu chính và Viễn thông, các thể lệ, qui định về khai thác dịch vụ hiện hành của Nhà nước Việt Nam và hướng dẫn của Công ty;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin lưu trữ và truyền đi trên mạng Internet; chịu sự thanh tra, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Công ty không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ website đặt trên VPS, server Dedicated cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên VPS, Server trong các trường hợp do Khách hàng gây nên: xóa nhầm, website có lỗi, … hoặc bị phá hoại do bị mất các thông tin truy cập dịch vụ;
 • Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc duy trì và bảo quản dữ liệu trên VPS, server Dedicated.
 • Khách hàng phải đảm bảo tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng website của mình trên VPS, server Dedicatedvào những mục đích hợp pháp. Đặc biệt không được vi phạm một trong các điều sau:
 • Bất kì loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm…hay các hình thức bị ngăn cấm (vi phạm pháp luật) khác dưới bất kì cách thức nào;
 • Bất kì loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội: các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ.
 • Khách hàng không được sử dụng hình thức Spam mail từ server hay mạng của công ty, cũng không được khuyến khích một site nào đó đặt trên server sử dụng vào mục đích Spam email;
 • Khách hàng không sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ;
 • Người sử dụng không được phép cài đặt HiveMail, Web Chat (Free Mail Scripts). Các file nhạc (mp3, ram, wma,…), Video music (.avi .dat .mp4) và các software không phải bản quyền của mình. Nếu không dữ liệu của bạn sẽ bị xóa mà không cần thông báo trước;
 • Khách hàng chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình.

II. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Khách hàng phải cam kết và đảm bảo những thông tin cung cấp cho Công ty vào mục đích thiết lập và duy trì dịch vụ là chính xác, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đăng ký với Công ty.
Khách hàng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp phải từ 18 tuổi trở lên.
Công ty được quyền liên hệ khách hàng theo thông tin đăng kí ban đầu.
Khách hàng có thể thay đổi thông tin đăng kí dịch vụ và phải thông báo cho công ty qua email teamseoit@gmail.com

096 3636 138