Thuê máy chủ của VDO quản lý theo cách nào ?

Sau khi setup xong server cho bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin quản trị server để bạn toàn quyền quản lý. Bạn có thể quản lý máy chủ của mình thông qua remote desktop connect. Bạn vào “StartProgramsAccessoriesRemote Desktop Connection” đối với hệ điều hành windows. Bạn có thể sử dụng putty để connect ssh đối với hệ điều hành linux. Bạn Có thể download putty tại đây

Bài viết liên quan