Sử dụng điện toán đám mây là sử dụng chi phí một cách hiệu quả?

Nếu định nghĩa một cuộc cách mạng là một sự thay đổi trong cách mọi người suy nghĩ và hành xử sâu sắc về bản chất và rộng lớn về phạm vi thì điện toán đám mây quả thực là một cuộc cách mạng. Điện toán đám mây đang tạo ra một sự thay đổi cơ bản trong kiến trúc máy tính, phát triển phần mềm và các công cụ và tất nhiên, cả trong cách chúng ta lưu trữ, phân phối và sử dụng thông tin.

Trong vài năm qua, Công nghệ thông tin (IT) đã bắt đầu một mẫu hình mới — điện toán đám mây. Mặc dù điện toán đám mây chỉ là một cách khác để cung cấp các tài nguyên máy tính, chứ không phải là một công nghệ mới, nhưng nó đã châm ngòi một cuộc cách mạng trong cách cung cấp thông tin và dịch vụ của các tổ chức.

dien-toan-dam-may-cho-doanh-nghiep

Điện toán đám mây là gì?

Điện toán đám mây là một giải pháp toàn diện cung cấp công nghệ thông tin như một dịch vụ. Nó là một giải pháp điện toán dựa trên Internet ở đó cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Các máy tính trong các đám mây được cấu hình để làm việc cùng nhau và các ứng dụng khác nhau sử dụng sức mạnh điện toán tập hợp cứ như thể là chúng đang chạy trên một hệ thống duy nhất.

Tính linh hoạt của điện toán đám mây là một chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các tài nguyên tích lũy của hệ thống, phủ nhận sự cần thiết phải chỉ định phần cứng cụ thể cho một nhiệm vụ. Trước điện toán đám mây, các trang web và các ứng dụng dựa trên máy chủ đã được thi hành trên một hệ thống cụ thể. Với sự ra đời của điện toán đám mây, các tài nguyên được sử dụng như một máy chủ ảo. Cấu hình này cung cấp một môi trường mà ở đó các ứng dụng thực hiện một cách độc lập.

Tại sao điện toán đám mây lại là cuộc cách mạng?

  • Chi phí giảm: Điện toán đám mây có thể làm giảm cả chi phí vốn lẫn chi phí vận hành vì các tài nguyên chỉ được mua khi cần và chỉ phải trả tiền khi sử dụng.
  • Cách sử dụng nhân viên hiệu quả: Việc sử dụng điện toán đám mây giải phóng đội ngũ nhân viên quý giá cho phép họ tập trung vào việc cung cấp giá trị hơn là duy trì phần cứng và phần mềm.
  • Khả năng mở rộng vững mạnh: Điện toán đám mây cho phép khả năng điều chỉnh quy mô ngay lập tức hoặc tăng lên hoặc giảm xuống bất cứ lúc nào.

Sử dụng điện toán đám mây là sử dụng chi phí một cách hiệu quả?

Các mối quan tâm chính được những người di chuyển là sự an toàn và sự riêng tư.Hiểu đươc điều đó, các công ty cung cấp dịch vụ điện toán đám mây đã dành ưu tiên cao nhất cho sự an toàn và sự riêng tư đối với các thực thể điện toán đám mây.

Ảnh hưởng tài chính

Các chức năng quản trị và quản lý đã chiếm một tỷ lệ chi phí không nhỏ trong các hoạt động công nghệ thông tin của doanh nghiệp.Trong môi trường điện toán đám mây thì chi phí cho các chức năng đó đã được giảm bớt đáng kể nhờ cơ chế tự động hóa ngầm của môi trường điện toán đám mây. Cơ chế tự động hóa ngầm làm giảm hệ số lỗi và chi phí dự phòng của sự lặp lại thủ công.

Giảm nhẹ rủi ro

Các nguy hiểm có thể xảy ra đối với hoạt động công nghệ thông tin của doanh nghiệp.

  •  Xử lý sai dữ liệu.
  • Sử dụng các dịch vụ không đảm bảo.
  • Vấn đề tài chính, pháp lý của nhà cung cấp.
  • Cơ chế vận hành của nhà cung cấp.
  • Vấn đề bảo mật và phục hồi dữ liệu.
  • Sự an toàn chung.
  • Sự tấn công hệ thống của các lực lượng bên ngoài.

Trong môi trường điện toán đám mây, luôn có sự đảm bảo  về an toàn dữ liệu, kết nối và sự tấn công. Khi có kế hoạch cẩn thận, phương pháp lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, quan điểm rõ ràng về quan lý rủi ro thì các công ty, doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ điện toán đám mây.

Bảo dưỡng và nâng cấp máy tính để bàn, máy tính xách tay cũng như các phần mềm liên quan cho toàn bộ công ty là một chi phí rất khó duyệt chi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc mới thành lập. Khi sử dụng điện toán đám mây sẽ có chi phí rất thấp, với một vài nghiên cứu mới đây cho thấy bạn có thể tiết kiệm được 30% hoặc nhiều hơn. Sự lựa chọn để chuyển sang điện toán đám mây sẽ giúp tiết kiệm được cho doanh nghiệp của bạn một số tiền đáng kể.

Bài viết liên quan