30 phím tắt Excel cho windows và Macbook

Excel là một ứng dụng rất độc đáo, bởi từ đó nó có thể giúp chúng ta giải quyết được rất nhiều công việc: lập kế hoạch, báo cáo, tạo bảng, tính toán…

- Trên excel có rất nhiều lệnh mà kể cả người thành thạo lâu năm cũng có những lệnh không biết và chưa sử dụng bao giờ. Mỗi lệnh đều có một dạng phím tắt. Với phím tắt này chúng ta sẽ thao tác nhanh hơn, tiết kiệm nhiều thời gian hơn.

- Các phím tắt được thực hiện trong nhiều ứng dụng và hệ điều hành khác nhau. Để sử dụng các phím tắt như thế này, chúng ta phải nhấn nhiều phím cùng lúc, mặc dù có thể không cần phải bấm chính xác cùng một lúc mà nó sẽ tự động hiện toàn bộ lệnh ra để chúng ta lựa chọn.

2019-05-10_104700

Các phím tắt Excel phổ biến nhất

Các tổ hợp phím phổ biến mà nhiều người biết đến nhất là [Ctrl] + [C], [Ctrl] + [V] và [Ctrl] + [X]. Những phím tắt này cho phép bạn sao chép, dán và cắt các tệp văn bản. Các phím tắt này cũng được sử dụng rất nhiều trong Excel.

Bên cạnh những phím tắt excel phổ biến đó, chúng tôi sẽ giới thiệu 30 phím tắt Excel cho windows và Macbook giúp tăng tốc công việc của bạn lên nhiều lần

30 phím tắt Excel cho windows và Macbook

STT Chức năng Miêu tả Windows Mac
1 Chèn các ô Mở hộp thoại để chèn các ô, hàng hoặc cột [Ctrl] + [+] [ctrl] + [⇧] + [=]
2 Xóa các ô Mở hộp thoại để xóa các ô, hàng hoặc cột [Ctrl] + [-] [⌘] + [-]
3 Chỉnh sửa các ô Cho phép bạn chỉnh sửa nội dung của một ô mà không cần chuyển sang thanh công cụ [F2] [F2]
4 Sao chép các ô Sao chép nội dung của một ô (được kéo bằng chuột) sang một ô khác [Ctrl] + nhấp chuột vào nút [alt] + nhấp chuột
5 Sao chép và chèn các ô Sao chép nội dung của một ô (được kéo bằng chuột) vào một ô mới được tạo giữa hai ô khác [Ctrl] + [] + nhấp chuột vào nút [alt] + [] + nhấp chuột vào nút
6 Thay đổi định dạng Mở hộp thoại để thay đổi định dạng ô [Ctrl] + [1] [⌘] + [1]
7 Chuyển đổi các tham chiếu Chuyển đổi các tham chiếu ô tương đối và tuyệt đối trong khi công thức đang được chỉnh sửa nếu ô được chọn trong bar [F4] [⌘] + [T]
8 Chèn ngày Chèn ngày hiện tại vào một ô [Ctrl] + [.] [ctrl] + [,]
9 Chèn thời gian Chèn thời gian hiện tại vào một ô [Ctrl] + [] + [.] [⌘] + [,]
10 Chèn bảng Mở hộp thoại để tạo bảng [Ctrl] + [T] [⌘] + [T]
11 Chèn chức năng Mở hộp thoại để chèn một chức năng [] + [F3] [fn] + [⇧] + [F3]
12 Tổng cộng Tính tổng các ô trên các ô đã chọn [Alt] + [] + [0] [⌘] + [⇧] + [T]
13 Điền Sao chép nội dung và định dạng ô ở bên trái của ô đã chọn [Ctrl] + [R] / [U] [⌘] + [R] / [D]
14 Điền vào một số ô Điền toàn bộ khu vực ô có cùng giá trị nếu khu vực này được chọn [Ctrl] + [↵] [⌘] + [↩]
15 Chèn ngắt dòng Chèn một ngắt dòng liên tiếp [Alt] + [↵] [⌘] + [⇧] + [↩]
16 Chèn nhận xét Chèn một hộp bình luận hoặc mở một hộp bình luận hiện có [] + [F2] [⇧] + [F2]
17 Chọn hàng Chọn (các) hàng của (các) ô đã chọn [] + [space bar] [⇧] + [space bar]
18 Chọn cột Chọn (các) cột của (các) ô đã chọn [Ctrl] + [space bar] [ctrl] + [space bar]
19 Ẩn hàng Ẩn toàn bộ một hàng [Ctrl] + [8] [⌘] + [8]
20 Hiển thị hàng Làm cho hàng hiển thị lại [Ctrl] + [] + [8] [⌘] + [⇧] + [8]
21 Ẩn cột Ẩn toàn bộ một cột [Ctrl] + [9] [⌘] + [9]
22 Hiển thị cột Làm cho cột hiển thị lại [Ctrl] + [] + [9] [⌘] + [⇧] + [9]
23 Bắt đầu tài liệu Nhảy đến đầu khu vực dữ liệu (trên cùng bên trái) [Ctrl] + [Pos 1] [ctrl] + [Pos 1] [ctrl] + [fn] + [↑]
24 Kết thúc tài liệu Nhảy đến cuối vùng dữ liệu (dưới cùng bên phải) [Ctrl] + [Kết thúc] [ctrl] + [Hết] [ctrl] + [fn] + [↓]
25 Bắt đầu / kết thúc một hàng Nhảy tới ô không trống đầu tiên / cuối cùng trong một hàng [Ctrl] + [←] / [→] [⌘] + [←] / [→]
26 Bắt đầu / kết thúc một cột Nhảy tới ô không trống đầu tiên / cuối cùng trong một cột [Ctrl] + [↑] / [↓] [⌘] + [↑] / [↓]
27 Thay đổi bảng tính Chuyển sang bảng tính tiếp theo / trước [Ctrl] + [PGUp] / [PGDn] [ctrl] + [PGUp] / [PGDn] [alt] + [←] / [→]
28 Chèn bảng tính Thêm một trang tính mới vào tập tin [] + [F11] [fn] + [⇧] + [F11]
29 Lưu thành một địa chỉ Mở hộp thoại để lưu tệp theo một đường dẫn cụ thể [F12] [⌘] + [⇧] + [S]
30 Save Lưu tài liệu [Ctrl] + [S] [⌘] + [S]

Lưu ý:

Các phím tắt Excel mà chúng tôi đưa ra là tham khảo từ bàn phím QWERTY, vì vậy các cách bố trí bàn phím khác có thể yêu cầu các phím khác nhau. Trên máy Mac, các phím tắt Excel có thể được cung cấp ở hai phiên bản khác nhau.

Xem thêm mẹo sau: 3 cách kết nối điện thoại với tivi để chơi game, xem phim…

Tạo các phím tắt Excel của riêng bạn

- Mỗi người dùng có những thói quen hay sở thích khác nhau, vì vậy họ cũng có thể tạ ra các phím tắt excel khác nhau theo ý riêng của họ.

- Để làm được điều này bạn cần có macro Excel giúp bạn có thể ghi và lưu một chuỗi các bước. Để tạo một phím tắt Excel, trước tiên hãy chọn công cụ Record Macro, sau đó chọn tên cho macro và gán một phím tắt cho nó. Bạn nên chọn một kiểu mà chưa được Excel sử dụng, nếu không phím tắt cũ sẽ mất đi chức năng ban đầu.

Chúc các bạn thành công!

Bài viết liên quan