vmwareVMware

VMware là một phần mềm giao tiếp và tạo những máy ảo với hệ điều hành chính.VMware chuyên nghiên cứu về hệ thống để phát triển về công nghệ ảo hóa.

Phần mền ảo hóa
Thanh toán 1 năm giảm 5%
VMWare 180,000 vnđ/PC/Năm

VMware là một phần mềm giao tiếp và tạo những máy ảo với hệ điều hành chính.VMware chuyên nghiên cứu về hệ thống để phát triển về công nghệ ảo hóa.