jmhjh_05Litespeed

Litespeed là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay

Thanh toán Internal External

Litespeed là gì?

Litespeed là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay. Qua một quá trình phát triển khá dài (từ 2002) cho đến nay đã khẳng định khả năng xử lý vượt trội hơn hẳn so với Apache, tốc độ xử lý file tĩnh của LSWS có thể nhanh hơn gấp 6 lần so với Apache, tốc độ xử lý PHP trên LSWS có thể tăng từ 1,5 lần đến 3 lần so với Apache.

Tính năng nổi trội của Litespeed

– Tốc độ xử lý file tĩnh nhỏ của Litespeed có thể nhanh Apache 6 lần.

– Tốc độ xử lý mod_php nhanh hơn đến 50% và nhanh hơn gấp vài lần với suphp và phpsuexec.

– Hỗ trợ rewrite hiệu quả hơn so với mod_rewrite của Apache do được Viết Lại.

– Đưa ra giải pháp bảo mật tốt nhất với PHP suEXEC

– Litespeed hoạt động tốt trên các Hosting Control Panel như: cPanel, DirectAdmin, Plesk, ISPConfig,H-Sphere, LxAdmin và các CP khác

– Sử dụng tài nguyên máy chủ linh hoạt và tiết kiệm.