jmhjh_03CloudLinux

Cloudlinux là hệ điều hành chuyên biệt dành cho điện toán đám mây, giúp phân vùng tài nguyên và hạn định cấp độ sử dụng tài nguyên

Thanh toán Internal External
Thanh toán 1 năm giảm 5%
Giá 220,000 vnđ
250,000 vnđ

Cloudlinux là hệ điều hành chuyên biệt dành cho điện toán đám mây, giúp phân vùng tài nguyên và hạn định cấp độ sử dụng tài nguyên