Đặc điểm nổi bật của giải pháp khôi phục dữ liệu sau thảm họa DRS

Giải pháp Khôi phục dữ liệu sau thảm họa (DR) của DRS được xây dựng dựa trên các chuẩn công nghệ nhân bản dữ liệu từ xa, sử dụng giải pháp quản lý và vận hành hệ thống một cách tự động dựa trên chiến lược nhân bản và phục hồi sau thảm họa đã được lập từ trước.

Giải pháp Khôi phục dữ liệu sau thảm họa (DR) áp dụng cho hệ thống doanh nghiệp vừa và lớn, cần yêu cầu khả năng sẵn sàng cao, sự toàn vẹn của dữ liệu có tính chất sống còn đối với doanh nghiệp. Tại Việt Nam, quy mô các doanh nghiệp chủ yếu ở mức vừa và nhỏ, do vậy giải pháp Khôi phục dữ liệu sau thảm họa (DR) sẽ phù hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Ngân hàng, các công ty và tổ chức trong lĩnh vực Tài chính, Viễn thông, Điện lực, v.v.

Bài viết liên quan