Các giai đoạn triển khai ảo hóa

Áp dụng công nghệ ảo hóa để tận dụng tài nguyên của máy chủ đang là giải pháp được nhiều doanh nghiệp áp dụng và triển khai. Các ưu điểm của máy chủ ảo giúp cho doanh nghiệp có được các hệ thống server riêng để chạy các chương trình, ứng dụng với chi phí thấp nhất mà vẫn mang lại hiệu quả cao.

Để triển áp dụng thành công công nghệ ảo hóa để ảo hóa máy chủ, doanh nghiệp cần trải qua các giai đoạn triển khai ảo hóa

1. Phân tích và lên kế hoạch triển khai ảo hóa

  • Doanh nghiệp cần phân tích khả năng tương thích của phần cứng máy chủ và phần mềm ảo hóa, khả năng tương thích của các phần mềm ứng dụng và môi trường của máy chủ ảo. Các phần mềm, ứng dụng đó có hoạt động được trên môi trường máy chủ ảo hay không.

trien-khai-he-thong-ao-hoa

>> Xem thêm: Các công nghệ ảo hóa hiện nay

  • Cần lập kế hoạch dự án ảo hóa, đặc biệt là vấn đề bản quyền của hệ điều hành và các phần mềm, ứng dụng hoạt động trên máy chủ ảo.
  • Lên kế hoạch triển khai hợp nhất các máy chủ ảo, thay đổi các server vật lý, tỉ lệ ảo hóa..

2. Giai đoạn thích nghi

Việc tích hợp giữa các thành phần thực của hệ thống công nghệ thông tin và hạ tầng ảo hóa trong giai đoạn triển khai hạ tầng ảo hóa thường nảy sinh các vấn đề:

- Phần cứng máy chủ luôn có thể bị lỗi trong giai đoạn triển khai hạ tầng. Bởi vậy, hạ tầng ảo hóa cần có các công cụ tích hợp với các giải pháp phục hồi để đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống máy chủ.

- Máy ảo sử dụng như máy thật nên người dùng dễ dàng có thể sử dụng. Lạm dụng để thiết lập cac máy ảo lên nhiều máy chủ khác nhau không có kế hoạch hay giám sát sẽ gây ảnh hưởng tới hiệu năng và giám sát tài nguyên. Các phần mềm quản lý máy chủ ảo là cần thiết trong triển khai ảo hóa.

3. Duy trì hệ thống ảo hóa

Bước cuối cùng của quá trình triển khai ảo hóa đó chính là duy trì hệ thống ảo hóa. Công tác duy trì hệ thống ảo hóa cần quan tâm đến các vấn đề: khả năng mở rộng của các máy ảo, thay đổi dữ liệu, môi trường hoạt động của các phần mềm, ứng dụng và vấn đề bảo mật

Lên kế hoạch, thích nghi và duy trì hệ thống là 3 giai đoạn chính trong quá trình triển khai ảo hóa máy chủ của doanh nghiệp.

Bài viết liên quan